Podsumowanie – Dzień 4
A. Zadanie kondycyjne. Przez 2 minuty, zrób bieg bokserski.
B. Napisz, na grupie przemyślenia i jak się czułeś po „wygranej”.